Group of people working out business plan in an office

Podsumowanie ze spotkania członków KASI 30 stycznia 2018 r., Warszawa

Szanowni Państwo,
Na prośbę Tomasza Kamińskiego udostępniamy sprawozdanie ze spotkania Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00. Dołączamy również, przywołany w dyskusji, opracowany w 2014 roku plan działań na rzecz upowszechnienia efektów działań KASI

Sprawozdanie ze spotkania 30.01.2018 – pobierz
Plan komunikacji z 2014 r.- zobacz