smiley-coworkers-talking-in-the-office

Neurosoft sponsorem VII edycji konkursu Lider ITS i złotym sponsorem IX Polskiego Kongresu ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD – ITS już po raz siódmy zorganizowało konkurs LIDER ITS. Fundatorem nagrody głównej w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa jest firma Neurosoft. Warto zaznaczyć, że wrocławska firma nieprzerwanie od 2011 roku jest również złotym sponsorem kongresu.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz siódmy statuetka LIDER ITS 2016 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2016 roku w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
• najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2016 nastąpi pierwszego dnia IX Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2016, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2016 r. w Warszawie.

smiley-coworkers-talking-in-the-office

Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu

Blisko 90 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg, zarządców transportu oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”, które odbyło się dnia 17 marca 2016 r. w Hotelu RAD w Grudziądzu. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Grudziądzu. Patronat nad seminarium objął Prezydent Grudziądza – Robert Malinowski.

Partnerem wydarzenia został wykonawca Kolejowe Zakłady Łączności a Partnerami merytorycznymi firmy Dilax, MCX Systems oraz Solaris. Patronat medialny objęły: Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy oraz portale www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.

Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnienia dotyczącymi zakresu możliwości rozbudowy sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z systemami ITS ze szczególnym uwzględnieniem sieci tramwajowej, rozwiązań pokładowych i zarządzania taborem, problemów związanych z rozbudową ITS oraz szybkim tramwajem powiązanym z ITS. Ponadto zaprezentowano realizacje inwestycji tramwajowych m.in. z Bydgoszczy, Olsztyna, Łodzi, Gliwic, Torunia, Warszawy, Poznania oraz Wrocławia. Część merytoryczną seminarium podzielono na dwa panele, na zakończenie każdego z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.

Program – zobacz

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA. W imieniu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu uczestników spotkania przywitał Wiceprezydent – Marek Sikora.Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu „Grudziądz to najmniejsze miasto w Polsce z tramwajami, ale także jedno z pierwszych miast, w którym jeździły tramwaje. Zakończyliśmy już modernizację sieci tramwajowej, która była najtrudniejszą i najbardziej skomplikowaną inwestycją, jaką do tej pory realizowaliśmy w Grudziądzu. Dotąd nie przeprowadzano inwestycji na tak dużą skalę na obszarze Starego Miasta. Cieszę się, że wykorzystaliśmy niepowtarzalną szansę, by pozyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne, a nasi mieszkańcy już dzisiaj mogą w pełni korzystać ze zmodernizowanej sieci tramwajowej.” – mówił podczas swojego wystąpienia Wiceprezydent miasta Marek Sikora.

„Modernizacja, która została przeprowadzona jest unikatowa na skalę kraju, bowiem nikt wcześniej w takim zakresie nie przeprowadzał remontu tramwaju. Uzyskaliśmy energooszczędny i przyjazny dla pasażerów pojazd. Jednocześnie zrealizowaliśmy inwestycje związane z ITS, m.in. stworzono system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system „zielonej fali” dla tramwajów, pozwalający na skrócenie czasu ich przejazdu. Powstał także budynek Centrali Nadzoru Ruchu.”   – powiedział Paweł Maniszewski, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas pierwszej części seminarium rozpoczął Zygmunt Użdalewicz, który przedstawił koncepcję tramwaju na Starym Mieście w Grudziądzu. W dalszej części seminarium Krzysztof Wysocki reprezentujący głównego wykonawcę – KZŁ Bydgoszcz  przedstawił rozwiązania KZŁ dla systemów ITS i smart city. Damian Iwanowicz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na przykładzie Bydgoszczy zaprezentował korzyści płynące z wdrożenia ITS w komunikacji tramwajowej. Cykl wystąpień w drugiej części seminarium rozpoczął Dariusz Długaszek z firmy Solaris, który przedstawił systemy i rozwiązania stosowane w tramwajach marki Solaris. Tomasz Trzajna z KZŁ Bydgoszcz zaprezentował funkcjonalność oraz rozwiązania techniczne systemu KOMTiS wdrożonego w Grudziądzu. Piotr Krukowski reprezentujący ITS POLSKA przeprowadził analizę systemów biletowych w transporcie publicznym w Polsce. Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Serię wystąpień zakończyły prezentacje firm Dilax oraz MCX Systems – Partnerów merytorycznych seminarium, które dotyczyły systemu pomiaru i sterowania potokami pasażerskimi oraz funkcjonalności karty płatniczej lub smartfonu jako alternatywy dla biletów papierowych. Ostatnim punktem części merytorycznej seminarium było losowanie nagród wśród uczestników. Sponsorami nagród były firmy: KZŁ Bydgoszcz, DILAX, Solaris, Raport Kolejowy oraz Raport Tramwajowy.

Zwieńczeniem seminarium był przejazd techniczny uczestników zmodernizowanym tramwajem Duwag oraz zwiedzanie zajezdni tramwajowej oraz Centrali Nadzoru Ruchu w Grudziądzu. Przedstawiciele firmy KZŁ Bydgoszcz oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji oprowadzili uczestników seminarium po grudziądzkim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

young-business-people-working

Zakończył się nabór projektów do siódmej edycji konkursu LIDER ITS 2016

Zakończył się nabór projektów do siódmej  edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Już wkrótce poznamy wyniki tegorocznej edycji konkursu, którego głównym założeniem jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Business Brainstorming Graph Chart Report Data Concept

Przedłużony termin zgłaszania udziału w VII edycji konkursu LIDER ITS

W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do VII edycji konkursu LIDER ITS informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa dnia 16 marca 2016 r.

Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:

  • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
  • najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz siódmy statuetka LIDER ITS 2016 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2015 roku. Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2016 nastąpi podczas IX Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2016, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2016 r. w Warszawie.

Business situations. People in the office

Ruszyła VII edycja konkursu LIDER ITS!

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD-ITS zaprasza producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, siódmej edycji konkursu LIDER ITS 2016. Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną do dnia 07 marca 2016 r.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz siódmy statuetka LIDER ITS 2016 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2015 roku w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
• najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2016 nastąpi podczas IX Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2016, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2016 r. w Warszawie. 

Cheerful young businesswoman pointing at whiteboard and explaining strategy. Confident business coach presenting project to staff. Colleagues listening to presenter. Business meeting concept

Spotkanie członków KASI 1 marca 2016 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dnia 1 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – sala im. prof. Madeyskiego (I piętro), o godzinie 10.00. Na spotkaniu planowane jest omówienie postępu prac i dalsza dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk – ITS dla miast. Zachęcam Państwa do edycji dokumentu zamieszczonego na dysku Google Drive.