Young and old multiracial business people join pile of stacked hands together at group meeting conference table promising help support, concept of successful teamwork, team building unity, top view

XIV POLSKI KONGRES ITS 16-17 maja 2022, Warszawa Novotel Warszawa Centrum

Przesłanie

Szanowni Państwo,

Sukces ubiegłorocznego Kongresu dał podstawy do stwierdzenia, że pomimo sytuacji pandemicznej w kraju ryzykowna decyzja o zorganizowaniu największego dorocznego wydarzenia Stowarzyszenia ITS POLSKA – POLSKIEGO KONGRESU ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) – była trafna. Podejmując decyzję o przystąpieniu do organizacji XIV POLSKIEGO KONGRESU ITS mieliśmy nadzieję, że i tym razem – mimo niepokojących prognoz dotyczących pandemii – wspólnie podjęty wysiłek organizacyjny zostanie zwieńczony sukcesem. Podjęliśmy także decyzję o powrocie do organizowania Kongresu w maju. Jest to dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza, że od minionego Kongresu upłynie niewiele ponad pół roku.

Mamy jednak nadzieję, że odzew naszego środowiska ITS będzie na tyle duży a sytuacja pandemiczna na tyle stabilna, abyśmy mogli zorganizować POLSKI KONGRES ITS w pełnej skali. Nie możemy jednak wykluczyć sytuacji, w której restrykcje związane z epidemią będą obowiązywały. Dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia Kongresu na inny termin abyśmy mogli spotkać się w formie stacjonarnej.

Nawiązując do tradycji ubiegłych lat w maju 2022 roku spotkają się Warszawie czołowi przedstawiciele branży Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Eksperci, praktycy branży ITS i przedstawiciele świata akademickiego poruszą całą gamę zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami w transporcie zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. Na XIV POLSKIM KONGRESIE ITS będziemy mówić o technologiach ITS w transporcie publicznym, systemach zarządzania ruchem, o technologiach przetwarzania i analizy obrazu oraz autonomizacji transportu. Na XIV POLSKIM KONGRESIE ITS nie zabraknie także nowych, ważkich obszarów tematycznych takich jak np. wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie, systemy C-ITS, strefy „czystego” transportu w miastach, czy też zagadnień związanych z prawem i finansowaniem Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Na Kongresie poruszymy także wątek ITS w transporcie kolejowym oraz lotniczym.

Podobnie do formatu poprzedniej edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS także i w nadchodzącej przewidujemy otwarte panele dyskusyjne, stwarzające możliwości aktywnego uczestnictwa w Kongresie.

Nadchodzące spotkanie otworzą jak zawsze wystąpienia przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwijanie i wdrażanie technologii ITS.

Serdecznie zapraszamy

suchorzewski

Wojciech Suchorzewski
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS POLSKA

litwin

Marek Litwin
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ITS POLSKA

business-people-sitting-at-office-desk-working-on-project (1)

Podsumowanie z XII POLSKIEGO KONGRESU ITS

W dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Rokrocznie Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników jak i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej XII edycji kongresu odbyło się 7 sesji tematycznych:

  • Automatyzacja transportu drogowego (C-ITS)
  • Rola ITS w zarządzaniu mobilnością jako usługami (MaaS)
  • Krajowy System Zarządzania Ruchem
  • Bezzałogowe systemy transportu powietrznego
  • Rola ITS w zarządzaniu majątkiem
  • Rola ITS w elektryfikacji transport drogowego
  • Technologie i bezpieczeństwo cz 1 i cz 2

oraz 3 panele dyskusyjne:

  • Panel dyskusyjny: „Czy czeka nas rewolucja w transporcie związana z wdrażaniem pojazdów autonomicznych?”
  • Panel dyskusyjny: Przyszłość miejskich systemów ITS, Czy TMaaS (zarządzanie ruchem jako usługa) zastąpi obecnie eksploatowane systemy?
  • Panel Dyskusyjny – Elektromobilność czy jesteśmy gotowi?

Jak co roku ważnym wydarzeniem podczas Polskiego Kongresu ITS był finał X edycji konkursu LIDER ITS. Przyznawana po raz dziesiąty statuetka LIDER ITS 2019 nagrodziła projekty i zadania zrealizowane w 2018 roku w czterech kategoriach:

• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,

• najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,

• najlepsza praca naukowo-badawcza,

• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

X edycji konkursu LIDER ITS

Jury konkursu w składzie:
– prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący,
– prof. Jerzy Mikulski,
– dr inż. Marek Litwin,
– dr inż. Jacek Oskarbski,
– mgr inż. Marek Rolla
– mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

 

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę: LIDER ITS 2019: APM PRO sp. z o.o.Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2019 za opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemu Control Pro w systemie osłony meteorologicznej zainstalowanym na odcinku drogi ekspresowej S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

 

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: SPRINT S.A.

 

 

Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za zaprojektowanie, realizację i uruchomienie w mieście Bielsko-Biała systemu zarządzania ruchem z funkcją priorytetu dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nagrody LIDER ITS 2019 wręczono na Gali, która odbyła się po zakończeniu pierwszego dnia obrad XII POLSKIEGO KONGRESU ITS. X edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

 

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Prezydenci Miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Olsztyna, Poznania, Warszawy, Torunia, Wrocławia, Zielonej Góry, a także Marszałkowie Województw: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Opolskiego, Pomorskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego.

 

Sponsorami XII edycji Polskiego Kongresu ITS został Kapsch Telematic Services (sponsor platynowy i gospodarz wieczornego koktajlu), Egis Projects (złoty sponsor i gospodarz przerwy kawowej) oraz jako sponsorzy srebrni: APM PRO, Barco/AB Micro, Sprint. Przez dwa dni kongresu na uczestników czekały stanowiska promocyjne firm Barco/AB Micro, APM PRO, Kapsch, Sprint oferujących rozwiązania dla branży ITS w strefie wystawowej.

group-coworkers-office-talking

Podsumowani z XI POLSKIEGO KONGRESU ITS.

W dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się XI edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Program – zobacz

Prezentacje dzień 1 sesja otwierająca – pobierz

Prezentacje dzień 1 sesja 1- pobierz

Prezentacje dzień 1 sesja 2- pobierz

Prezentacje dzień 2 sesja 3- pobierz

Prezentacje dzień 2 sesja 4- pobierz

Fotorelacja – zobacz
Wnioski – zobacz

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Rokrocznie Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników jak i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej XI edycji kongresu wygłoszono ponad 30 prezentacji oraz odbyły się 2 dyskusje panelowe i 1 debata, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Sesja: Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników                                                      
•    Sesja: Inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych
•    Debata Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA
•    Sesja: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X                                                      
•    Dyskusja panelowa: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X
•    Dyskusja panelowa PIIT – Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji
•    Sesja: Projektowanie, efekty, korzyści oraz standardy ITS

Uroczystego otwarcia kongresu dokonał Pan Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W sesji otwierającej kongres udział wzięli także Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Iwona Stępień-Kotlarek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektor Działu Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojciech Suchorzewski, Przewodniczący Rady Programowej oraz Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.

W dniu 22 maja podczas pierwszej sesji „Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników” prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami na temat systemów informacji oraz zarządzania ruchem i mobilnością. Pani Ewa Wolniewicz-Warska z firmy Kapsch Telematic Services opowiedziała o strefach czystego transportu w praktyce a o Inteligentnym zarządzaniu ruchem dla wszystkich uczestników ruchu – wyzwanie XXI wieku Pan Tamás Dombi, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Mobilność jako usługa – czyli nowy punkt wyjścia dla systemów ITS to temat zaprezentowany przez Martynę Abendrot z PTV CEE. Reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili system informowania kierowców o miejscach obsługi podróżnych MOPsik, a o tym jakie są sposoby i systemy informowania o stanie nawierzchni dróg z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazów opowiedzą pracownicy Politechniki  Gdańskiej. Pan Arkadiusz Drabicki i Rafał Kucharski z Politechniki Krakowskiej podzielili się wybranymi wnioskami z badań ankietowych na temat sposobów kształtowania przyszłych systemy dostarczania informacji w czasie rzeczywistym o poziomie zatłoczenia pasażerskiego w sieciach transportu zbiorowego. Wojciech Chmiel z  Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie przedstawił prezentację na temat inteligentnego sterowania ruchem z wykorzystaniem autonomicznych znaków drogowych. O OnePlan – zintegrowanym systemie organizowania transportu multimodalnego opowiedzieli Damian Hajduk i Paweł Gora z Uniwersytetu Warszawskiego. Sesją zamknął Krzysztof Łakota z Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z prezentacją o istniejących oraz obecnnie realizowanych rozwiązaniach z zakresu ITS w ramach Rozbudowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym na przykładzie miasta Rzeszowa.

Drugą sesją podczas pierwszego dnia kongresu było inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych składająca się z 9 interesujących wystąpień. O roli systemów ANPR w polityce transportowej i bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa powiedzieli przedstawiciele firmy  Vitronic Machine Vision natomiast doświadczenia  z działania Wieloczujnikowego Inteligentnego Neuronowego Systemu Parkingowego do automatycznego wyznaczania zajętości parkingów wielko powierzchniowych  przedstawił Janusz Wróbel z firmy Neurosoft. W dalszej części o doświadczeniach z porównawczych pomiarów natężenia ruchu drogowego z użyciem zróżnicowanych rozwiązań technologicznych oraz detekcja i subiektywnej lokalizacji pojazdów na podstawie generowanego hałasu w kontekście bezpieczeństwa pieszych opowiedzieli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej. O efektach projektu RID 4D, realizowanego dla potrzeb GDDKiA i wpływie systemów ITS na bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego opowiedzieli reprezentanci Instytutu Transportu Samochodowego. Druga część sesji rozpoczęła się wystąpieniem przedstawicieli Politechniki Warszawskiej na temat zastosowania danych z sondowania pojazdów do wyznaczenia miejsc występowania LOP na sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Natomiast reprezentancie Uniwersytetu Warszawskiego podzielili się swoją wiedzą o predykcji czasów przejazdu przy pomocy metod uczenia maszynowego oraz z zakresu wyznaczania liczby potrzebnych miejsc parkingowych na miejscach obsługi podróżnych przy pomocy symulacji ruchu drogowego. Sesję zamknęło wystąpienie reprezentantów Politechniki Warszawskiej o wykorzystaniu danych z sondowania pojazdów do oceny zmienności czasów podróży.

Podczas dwóch dni obrad Organizatorzy wespół z partnerami zorganizowali jedną debatę oraz dwie dyskusje panelowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Jak co roku pierwszego dnia debatę miał Dziennik Gazeta Prawna, podczas której zaproszeni goście debatowali odnośnie roli ITS w prawnym i finansowym wspieraniu polityki zrównoważonej mobilności, elektromobilności oraz redukcji niskiej emisji. Podczas dyskusji zostały omówione  wszystkie kategorie opłat: autostrady, parkowanie, wjazd do Centrum; strefy niskiej emisji (LEZ), wsparcie elektromobilności (ulgi podatkowe i inne  przywileje) oraz rola, jaką w każdym z podtematów mają narzędzia ITS.  Drugiego dnia posłuchaliśmy odnośnie pojazdów autonomicznych i systemach V2X natomiast Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przygotowała dyskusję panelową na temat możliwości i ograniczeń IT na służbie skutecznego zarządzania mobilnością w polskim mieście – możliwości i ograniczenia.

Pierwsza sesja drugiego dnia kongresu w dniu 23 maja br. dotyczyła tematyki pojazdów autonomicznych i systemów V2X. Na początek przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury opowiedziało o  strategicznym podejściu do C-ITS. Następnie o technologiach komunikacyjnych dla C-ITS powiedział Przemysław Staśkowiak z firmy  Kapsch Telematic Services. Symulacyjne modele ruchu pojazdów autonomicznych i komunikujących przedstawili reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Edinburgh Napier University. Koncepcja inteligentnego znaku drogowego do adaptacyjnej regulacji ruchu pojazdów (INZNAK) to temat który został przedstawiony przez Politechnikę Gdańską wraz z firmami Microsystem i Siled. Przedstawiciele politechniki Gdańskiej zaprezentowali też wystąpienie pt. Inteligentny znak drogowy jako terminal systemu komunikowania się pojazdów z infrastrukturą drogową. Na koniec o transferze kontroli w pojazdach z warunkową autonomizacją powiedziała Pani Paula Razin z Instytutu Transportu Samochodowego.

Sesja wsparta była dyskusją panelową o Pojazdach Autonomicznych i systemach V2X. Zaproszeni goście dyskutowali o problemach związanych z dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do ruchu po polskich drogach (infrastruktura, transmisja danych, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, BRD); doświadczeniach innych krajów w zakresie autonomizacji pojazdów; zwiększeniu mobilności społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych i starszych; problemach przejęcia kontroli nad pojazdem i ograniczenia umiejętności prowadzenia pojazdu (braku doświadczenia); przygotowaniu do wdrożenia pojazdów autonomicznych w Polsce – działania krajowe; współpracy pojazdów autonomicznych z systemami ITS (w szczególności wymiana danych z infrastrukturą drogową i pojazdami); pojazdy autonomiczne – szansa dla polskiej gospodarki?

Ostatnia, czwarta sesja kongresu dotyczyła projektowania, efektów, korzyści oraz standardów ITS. O roli sieci przemysłowych oraz problematyce ich projektowania w systemach ITS oraz KSZR  powiedział Michał Łęcki z Elmark Automatyka. Piotr Świątalski z APM PRO przedstawił natomiast efekty i korzyści z wdrożenia systemu OnDynamic a Arkadiusz Cetner z AB Micro o integracji systemów dyspozytorskich z wielkoformatową wizualizacją w Centrum Zarządzania Ruchem. Jan Żukowski z firmy Sprint powiedział o tym czy systemy ITS to moda czy konieczność i czy tylko duże miasta mogą sobie na nie pozwolić? Na temat minimalizacji ryzyka projektu jako głównego czynnika sukcesu powiedział  Marcin Zawadzki z Microsoft. O normach i standardach automatyzacji i inteligentnych zachowań maszyn powiedzieli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej a o cyfrowym systemie komunikacji radiowej G5 w paśmie 5,9 GHz jako międzynarodowym standardzie komunikacji ITS w transporcie drogowym powiedzieli przedstawiciele ITS POLSKA Oddział Lubelski.

Jak co roku ważnym wydarzeniem podczas Polskiego Kongresu ITS był finał IX edycji konkursu LIDER ITS. Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodziła  projekty i zadania  zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawcza,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS
Instytut Transportu Samochodowego
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za stanowisko multisensoryczne do badania interfejsów człowiek-maszyna
(HMI, Human-Machine-Interface)

Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za wdrożenie usługi Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu

Najlepsza praca naukowo-badawcza
Konsorcjum:  Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Warszawska i firma Search sp. j
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za pracę naukowo-badawczą pt. “Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów autonomizujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – (aDRIVE)”

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS
mgr inż. Małgorzata PędzierskaStatuetkę LIDER ITS 2018 za pracę dyplomową magisterską pt. „Koncepcja biometrycznego systemu kontroli dostępu dla portu lotniczego” obronioną na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej;  promotor  dr hab. inż. Adam Rosiński.
Nagrody  LIDER ITS 2018 wręczono na Gali, która odbyła się po zakończeniu pierwszego  dnia obrad XI POLSKIEGO KONGRESU ITS. Sponsorem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Pana Jacka Grygi – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. IX edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury.  Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: ERTICO ITS Europe / ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Jednocześnie ogólnopolskie znaczenie Polskiego Kongresu ITS podkreśliły udzielone patronaty 14 Prezydentów z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Łodzi, Lublina, Olsztyna, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i  Wrocławia oraz 9 Marszałków Województw Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Zachodniopomorskiego.

Sponsorami XI edycji Polskiego Kongresu ITS został Kapsch Telematic Services (sponsor platynowy i gospodarz wieczornego koktajlu), Vitronic Machine Vision Polska (złoty sponsor i gospodarz przerwy kawowej) oraz jako sponsorzy srebrni: APM PRO, Barco/AB Micro, Neurosoft, PTV Group, Sprint. Przez dwa dni kongresu na uczestników czekały stanowiska promocyjne firm Barco / AB Micro, APM PRO, Dysten, Kapsch, Neurosoft, PTV, Sprint, Vitronic oferujących rozwiązania dla branży ITS w strefie wystawowej.

Group of business executives using laptop at their desk in the office

Podsumowanie z jubileuszowego X POLSKIEGO KONGRESU ITS

W dniach 16-17 maja br. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się X jubileuszowa edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 350 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Prezentacje dzień 1 – pobierz
Prezentacje dzień 2 – pobierz
Fotorelacja – zobacz

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce.

Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej X edycji kongresu wygłoszono 43 prezentacje, odbyły się także 3 dyskusje panelowe, które podzielono na 10 następujących bloków tematycznych:

– Pomiary ruchu i badania stanu dróg,
– Innowacyjne rozwiązania cz.1,
Dyskusja panelowa: Polityka, prawo, finanse,
– ITS jako narzędzie równoważenia mobilności cz. 1,
– Standaryzacja i architektura ITS,
– Dyskusja panelowa Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA: Projekty ITS w Polsce. Stan aktualny i wyzwania na przyszłość,
– Dyskusja panelowa: PIIT – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Uroczystego otwarcia kongresu dokonała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło. – Na forum Unii Europejskiej i państw Grupy Wyszehradzkiej aktywnie działamy na rzecz rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. Deklarujemy pełną współpracę z całą branżą ITS – mówiła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło podczas tegorocznego Kongresu ITS. Wiceminister zaznaczyła, że Inteligentne Systemy Transportowe to stały element działań rządu w zakresie infrastruktury i mobilności. Przywołała szereg dokumentów strategicznych odnoszących się do tej idei – Strategię Rozwoju Transportu, Krajową Politykę Miejską, Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, czy Program od papierowej do cyfrowej Polski. Pani minister wspomniała również, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pracują nad budową Krajowego Punktu Dostępowego do danych. Zadeklarowała ścisłą współpracę resortu i całego rządu na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w transporcie, także z sektorem komercyjnym. Podkreśliła przy tym kluczowe znaczenie harmonizacji działań państw członkowskich Unii Europejskiej. –  Korzystając z dostępnych instrumentów, rząd wspiera rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii wspomagających transport. Zakładamy, że jest to proces ewolucyjny oraz że należy zadbać o jego właściwą koordynację na szczeblu unijnym – dodała wiceminister.

W sesji otwierającej kongres udział wziął także Krzysztof Kondraciuk – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, który podkreślił konieczność zintegrowanego, szerokiego podejścia do wdrażania projektów z zakresu ITS. Wskazał również na silne zorientowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Inteligentne Systemy Transportowe, w szczególności poprzez rozwój Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, Krajowego Systemu Poboru Opłat, a także aktywny udział w inicjatywach międzynarodowych, takich jak projekt Crocodile oraz rozpoczynający się właśnie projekt FrameNext. Pan Krzysztof Kondraciuk zaznaczył również, że GDDKiA jest zaangażowana w kreowanie europejskiej wizji Inteligentnych Systemów Transportowych.

Propozycja programowa tegorocznego Kongresu objęła szeroki wachlarz zastosowań ITS. Wśród tematów znalazły się zarówno zagadnienia popularne, wynikające z planów inwestycyjnych w Polsce, takich jak systemy zarządzania ruchem oraz poboru opłat na drogach krajowych, jak i budzące wciąż zainteresowanie zagadnienia takie, jak technologie stosowane w transporcie publicznym. Kontynuowano także dyskusję na temat kolejnictwa oraz zagadnień nowych na rynku ITS, takich jak zarządzanie popytem na transport w miastach.

Warto podkreślić, iż firmy uczestniczące w kongresie miały możliwość zaprezentowania swoich najnowszych rozwiązań nie tylko podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych, ale również w specjalnie stworzonej przestrzeni wystawowej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników kongresu. Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad była dyskusja panelowa Polityka, Prawo, Finanse, w której udział wzięli: Nicolas Lepage (Embassy of Canada to Poland), Marta Leardi-Anderson  (Cross-Border Institute), Renata Rychter (GITD), Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE). Moderatorem dyskusji był Andrzej Maciejewski (GDDKiA).

Zwieńczeniem dnia był finał VIII edycji konkursu LIDER ITS oraz wieczorna Jubileuszowa Gala X-lecia ITS POLSKA oraz Polskiego Kongresu ITS.

Tegoroczna edycja konkursu LIDER ITS 2017 zrealizowana była już po raz ósmy. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło zwycięzców oraz wyróżnionych poszczególnych kategorii tematycznych. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Krzysztofa Kondraciuka – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W tegorocznej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia przyznano:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
Lider 2017:
APM PRO Sp. Z O.O./Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej/Synchrogop Sp. J.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 za dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej.

Wyróżnienie: Sprint S.A.

za dostawę i montaż systemu ITS w ramach programu budżetowego ”Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.

Najlepsze praca badawczo-naukowa:
Lider 2017:
mgr Paweł Gora
za pracę pt. ”Przybliżanie wyników symulacji komputerowej ruchu drogowego przy pomocy sieci neuronowych”.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
Lider 2017: mgr inż. Aleksander Jan Dębski

Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 Panu Aleksandrowi Dębskiemu za pracę dyplomową pt. „Koncepcja wykorzystania V2I do usprawnienia ruchu w ciągu koordynacyjnym sygnalizacji świetlnych”.

Ósma edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie 5 podmiotów, które przez 10 lat wspierały działalność Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz idę organizacji  wydarzenia, które na przestrzeni lat stało się najważniejszym wydarzeniem dla branży ITS w Polsce – POLSKIEGO KONGRESU ITS. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA – Marek Litwin wręczył jubileuszowe dyplomy następującym firmom i instytucjom:
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Instytut Transportu Samochodowego
– Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
– Egis Projects Polska
– Elektrotim

Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Egis Projects Polska, natomiast sponsorem Jubileuszowej Gali Comarch i Polska Winieta. Dalszy ciąg wieczoru wszystkim zebranym umilała oprawa muzyczna zainspirowana erą swingu z lat 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku zapewniona przez Szafran Swingin’ Orchestra.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się trzy sesje oraz dwie dyskusje panelowe. Pierwsza dyskusja przeprowadzona była we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Paweł Szaciłło (Ministerstwo Rozwoju), Przemysław Gorgol (CUPT), Mariusz Kołkowski (ITS POLSKA), Mariusz Cywiński (Kapsch Telematic Services), Dariusz Obcowski (Siemens). Moderatorem dyskusji był Konrad Majszyk z Dziennika Gazeta Prawna. Tematyka debaty obejmowała  zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami publicznym w zakresie efektywnego wykorzystania i udostępniania danych z systemów dziedzinowych, PPP, CETA. Organizatorem drugiej dyskusji była Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Tematem przewodnim dyskusji były nowoczesne technologie transportowe stosowane w miastach przyszłości. W dyskusji udział wzięli: Jan Maria Czajkowski (Związek Powiatów Polskich), Rudolf Borusewicz (Związek Powiatów Polskich), Jan Jakiel (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie), Michał Rogalski (PIIT), Przemysław Staśkowiak (PIIT), Tomasz Polichnowski (ekspert ITS). Moderatorem dyskusji był Wojciech Dziomdziora z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Ostatnim punktem drugiego dnia była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.

Zamknięcia kongresu dokonał Prezes Stowarzyszanie ITS POLSKA Marek Litwin. – W imieniu organizatorów dziesiątego jubileuszowego Polskiego Kongresu ITS serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, wkład i zaangażowanie w obrady. Przyjemnością jest gościć Państwa i móc wysłuchać interesujących wypowiedzi. Z uzyskanych od Państwa opinii wiemy, że jest  to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych oraz okazja do wymiany doświadczeń i poznania ciekawych ludzi. Bez Państwa  udziału nie byłoby tak miłej atmosfery i sukcesu naszych kongresów. Dziękujemy i już dziś zapraszamy do udziału w XI Kongresie, który odbędzie się w maju 2018 r. – mówił podczas zamknięcia obrad Marek Litwin – wieloletni Prezes ITS POLSKA.

Wśród gości i prelegentów X POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (Prezes ITS POLSKA), Justyna Skrzydło (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Karol Okoński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Krzysztof Kondraciuk (Dyrektor Generalny GDDKiA), Paweł Szaciłło (Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Rozwoju), Przemysław Gorgol (Dyrektor CUPT), Jacob Bangsgaard (CEO ERTICO), Andrzej Maciejewski (Project Manager UNECE TEM Projekt), prof. William Anderson (Cross Border Institute, University of Windsor CETA), prof. Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej), Mariusz Kołkowski (Sprint), Aleksander Konior (APM PRO), Krzysztof Brzozowski, Andrzej Maczyński, Artur Ryguła, Justyna Sordyl, Marcin Honkisz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), Józef Kotus (Politechnika Gdańska), Matthias Prick (Vitronic), Wiesław Graczyk (ITS POLSKA), Paweł Farfał (Conduent), Piotr Burnos, Janusz Gajda, Ryszard Sroka (Akademia Górniczo-Hutnicza), Karolina Marciniuk, Adam Kurowski (Politechnika Gdańska), Maciej Szczodrak, Andrzej Czyzewski (Politechnika Gdańska), Artur Wajchert (Trapeze Poland), Dirk Hendrickx (Barco), Paweł Gora, Mateusz Macias, Jacek Sroka (Uniwersytet Warszawski), Marek Bardoński (Nvida Corp.), Karol Kurach (Google), Konrad Żołna (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Krukowski (Neurosoft), Marek Franke (Siemens), Jerzy Ekiert (ITS POLSKA),  Łukasz Bromirski (Cisco Polska), Marcin Cielecki, Tomasz Dybicz, Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa), Mirosław Siergiejczyk (politechnika Warszawska), Stanisław Gago (Instytut Kolejnictwa), Nicolas Lepage (Embassy of Canada to Poland), Marta Leardi-Anderson  (Cross-Border Institute), ), Renata Rychter (GITD), Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Kamil Patrzuski (T-Systems International), Arkadiusz Drabicki, Rafał Kucharski (Politechnika Krakowska), Tomasz Kamński 9Instytut Transportu Samochodowego), Andrzej Kobuszewski (GDDKiA), Krzysztof Krawiec (Politechnika Śląska), Rafał Ogonowski, Dominik Weder (Sprint), Andrea Ghio (Siemens), Jean-Noel Marteau (Egis Projects), Igor Bednarski (Polska Winieta i Comarch), Paweł Szmajda (Comarch), Józef Suda (Politechnika Warszawska), Jacek Lenartowicz (MZA w Warszawie), Mateusz Szarata (Politechnika Rzeszowska), Przemysław Rzeźniewski (GDDKiA), Krzysztof Modelewski (PKN, GDDKiA), Jan Maria Czajkowski (Związek Powiatów Polskich), Rudolf Borusewicz (Związek Powiatów Polskich), Jan Jakiel (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie), Michał Rogalski (PIIT), Przemysław Staśkowiak (PIIT), Tomasz Polichnowski (ekspert ITS).

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ertico ITS Europe, ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komisja Infrastruktury, Ogólnopolska Izba Gospodarcza i Drogownictwa, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Kielc, Prezydent Miasta Lublina, Prezydent Miasta Olsztyn, Prezydent Miasta Opola, Prezydent Miasta Poznań, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Szczecina, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Wrocławia, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Sponsorzy Kongresu:
– Sponsor Platynowy: Egis Projects Polska;
– Sponsor Diamentowy: Kapsch Telematic Services;
– Sponsor Złoty: T-Systems, Neurosoft, Siemens
– Sponsor Srebrny: Sprint, Trapeze, APM PRO, Conduent, Vitronic, AB Micro, Barco, Asseco Data Systems, Ch2m, CISCO, PTV Group.
– Sponsor Jubileuszowej Gali: Polska Winieta, Comarch;

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd-ITS, Magazyn Autostrady, eTransport, Forum budowlane, Forum PPP, Polski Rynek Transportu Lotniczego, Law Business Quality, Obserwatorium Polityki Miejskiej, Polskie Drogi, Portal komunalny, Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie, RadioTech.pl, Inteligentne Miasta i Regiony, Kurier Kolejowy, CEO Magazyn Polska, Smart City, Śląski Klaster Transportu Miejskiego, Urbnews.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Full concentration at work. Group of young business people working and communicating while sitting at the office desk together with colleagues sitting in the background

Podsumowanie z IX POLSKIEGO KONGRESU ITS

Prezentacje:
– 16.05.2016 r. (dzień 1) – pobierz

– 17.05.2016 r. (dzień 2) – pobierz

Fotorelacja – zobacz

Wnioski – czytaj

Zakończył się IX POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 300 osób – reprezentantów  firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski. Wśród uczestników Kongresu ponad 40 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.vTegoroczna dziewiąta edycja Kongresu odbyła się w dniach 16-17 maja 2016 r. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, w tym roku bardzo dużo uwagi poświęcono również tematyce związanej ze standaryzacją rynku ITS.

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce.

”Jestem przekonany, że 9 już edycja Polskiego Kongresu ITS, podobnie jak poprzednie, okaże się sukcesem i przyczyni się do dalszego rozwoju polskiej branży ITS i pobudzenia innowacyjności. Żyjemy obecnie w bardzo ciekawym czasie, można powiedzieć w okresie przejściowym, w okresie, w którym codzienne wykorzystywanie najnowszych osiągnięć technologicznych nie jest już niczym wyjątkowym. Coraz widoczniejszym trendem jest automatyzacja i autonomizacja środków transportu i transportu jako takiego, coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie systemów kooperatywnych tzw. C-ITS oraz technologii mobilnych. Jestem przekonany, że tylko wspólnie można sprostać tym wyzwaniom, tj. administracja, przemysł i sektor badawczo-rozwojowy” – mówił podczas uroczystego otwarcia Kongresu Piotr Stomma – wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Organizatorzy IX Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie związane z zastosowaniem rozwiązań ITS, z naciskiem na systemy zarządzania ruchem oraz technologie stosowane w transporcie publicznym. Poruszono także tematykę z zakresu pobór opłat na drogach, systemów zarządzania ruchem kolejowym, systemów parkingowych, a także na kwestię standaryzacji, aspektów prawnych, ekonomicznych i finansowych.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyło się 36 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Systemy poboru opłat;
•    Bezprzewodowe systemy w transporcie kolejowym;
•    PIIT- Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
•    Systemy inne;
•    Systemy zarządzania ruchem;
•    Standaryzacja rynku ITS i ochrona danych osobowych.

Jak co roku, pierwszy dzień kongresu uświetniła wieczorna uroczystość połączona z wręczaniem nagród w konkursie LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodę w kategorii najlepsza praca dyplomowa ufundowała firma Neurosoft. Głównym założeniem konkursu jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 3 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Piotr Stommy – wiceministra infrastruktury i budownictwa.

Laureaci tegorocznej edycji Konkursu to:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
LIDER ITS 2016: Sprint S.A.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 firmie  Sprint S.A. za projekt i realizację wielofunkcyjnego systemu ITS w Łodzi.

Wyróżnienie: Videoradar Sp. z o.o. 
za  innowacyjny przyrząd  INTEGRA 3D, umożliwiający automatyczną kontrolę ruchu drogowego,  w tym rejestrację wykroczeń.

Wyróżnienie: Qumak S.A.
za realizację Zintegrowanego  Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
LIDER ITS 2016: Urząd Miasta Olsztyna
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 Urzędowi Miasta Olsztyna za  wdrożenie rozwiązań ITS  w realizacji Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego.

Wyróżnienie: Gmina Miasto Rzeszów
Wyróżnienie przyznano Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
LIDER ITS 2016: inż. Aleksandra Marcinkowska
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 pani Aleksandrze Marcinkowskiej  za pracę dyplomową „Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych w sterowaniu ruchem”

Wyróżnienie: mgr inż. Przemysław Nowak
Pan mgr inż. Przemysław Nowak otrzymał wyróżnienie za magisterska pracę dyplomową  „Identyfikacja struktury i obciążeń pojazdów z wykorzystaniem stacji preselekcji wagowej pojazdów”.

Drugiego dnia kongresu obyły się dwie sesje, dodatkowym punktem obrad była debata przeprowadzona we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. Moderatorem debaty był Konrad Majszyk z Dziennika Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Marek Litwin (ITS POLSKA), Szymon Puczyński (Centrum Unijnych Projektów Transportowych), prof. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), Paweł Szaciłło (Ministerstwo Rozwoju), Jarosław Waszkiewicz (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa). Poruszane podczas dyskusji tematy oscylowały wokół takich wątków jak: plany dotyczące KSZR, rozbudowa Systemu Poboru Opłat, finansowanie ITS w obecnej perspektywie, Partenstwo Publiczno Prywatne, badania i rozwój w programach 2014-2020.

Wśród gości i prelegentów VI POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (ITS POLSKA), Piotr Stomma (MIiB), Jerzy Kwieciński (MR), Przemysław Gorgol (CUPT), Piotr Pryciński (NCBR), Andrzej MAciejewski (GDDKiA), Wojciech Suchorzewski (Rada Programowa), Johan Schoups (Viapass), Aneta Moreton (Kancelaria NeuroLex), Patricia Wrześniewski (T-Systems), Patryk Zakrzewski (ZDW Kraków), Cedric Besson (Egis Projects), Ewa Wolniewicz Warska (Kapsch), Jerzy Żanowski (Kapsch), Stanisław Gago (Instytut Kolejnictwa), Lucyna Bester (Instytut Kolejnictwa), Marcin Gołębiewski (Instytut Kolejnictwa), Marek Sumiła (Instytut Kolejnictwa), Paweł Gradowski (Instytut Kolejnictwa), Tomasz Polichnowski (PIIT), Michał Rogalski (PIIT), Jean Noël Marteau (Egis Projects), Dawid Brudny (APM PRO), Michał Żuchora (Vitronic), Tomasz Tupalski (MZD w Toruniu), Sławomir Daniek (Trax elektronik), Jakub Kozak (Axis Communications Poland), Karsten cFarland (PTV Group), Przemysław staśkowiak (Kapsch), Paweł Gora (Uniwersytet Warszawski), Rafał Kucharski (Politechnika Krakowska), Piotr Pęcherski (Sprint), Andrzej Krych (Politechnika Poznańska), David Montgomery (Siemens AG), Luke Normington (Siemens AG), Mariusz Kozłowski (Trapeze), Łukasz Stanisławski (Trapeze), Maarten Clement (TomTom), Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego), Mariusz Kołkowski (Sprint), Piotr Burnos (Akademia Górniczo Hutnicza), Janusz Gajda (Akademia Górniczo Hutnicza), Dariusz Obcowski (Siemens), Paweł Szmajda (Geopolis), Adam Ramza (Geopolis), Cezary Dołęga (Neurosoft), Leon Rizzi (INRIX), Valentin Magliano (Image Sensing Systems).

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: ERTICO ITS Europe, ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Polska Akademia Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydenci Miast: st. Warszawy, Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa,  Szczecina, Torunia, Wrocławia, Zabrza, Marszałkowie Województw: Mazowieckiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Zachodniopomorskiego.

Sponsorzy Kongresu to: EGIS (sponsor platynowy), KAPSCH (sponsor diamentowy), NEUROSOFT, PTV, SIEMENS, T-SYSTEMS (sponsorzy złoci), APM, ATEM, AXIS Communications Poland, GEOPOLIS, TRAPEZE, SPRINT, TRAX ELEKTRONIK VITRONIC, (sponsorzy srebrni), NEUROSOFT (sponsor smyczy i fundator nagrody w konkursie LIDER ITS).

Autor: Paulina Modelewska, Przegląd-ITS

young-business-people-working

Podsumowanie z VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS

Prezentacje:
Dzień 1 (26.05.2015) – pobierz
Dzień 2 (27.05.2015) – pobierz
Wnioski – pobierz
Fotorelacja – zobacz

Zakończył się VIII POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 400 osób –  reprezentantów  firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z Polski, Europy i całego świata. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Tegoroczna ósma edycja Kongresu odbyła się w dniach 26-27 maja br. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia dotyczące kolejnictwa oraz standaryzacji rynku ITS.

W ramach tegorocznej już ósmej edycji kongresu wygłoszono 47 prezentacji, które podzielono na dziewięć następujących bloków tematycznych:
•    Systemy zarządzania ruchem,
•    Osiągnięcia Korei Południowej w dziedzinie ITS. perspektywy rozwoju,
•    Pobór opłat,
•    Zbieranie danych o ruchu i ich przetwarzanie,
•    Sesja: PIIT – Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
•    Systemy Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu,
•    Systemy Teleinformatyczne w Kolejnictwie,
•    C-ITS i pojazdy autonomiczne,
•    Standaryzacja Rynku ITS.

”Rokrocznie w Kongresie bierze udział coraz większa liczba uczestników z różnych regionów Polski i nie tylko. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ jednym z głównych celów działalności ITS POLSKA jest tworzenie platformy wymiany, realnej współpracy między ośrodkami naukowymi, eksperckimi i przedstawicielami władz publicznych. W tej chwili stoimy przed jakościową zmianą w zakresie wdrażania inteligentnych systemów w Polsce. Aby spełnić wszystkie wytyczne z dyrektywy unijnej dotyczącej wdrażania ITS, musimy zapewnić pewną spójność, wspólny standard. Ten standard, czyli krajowa architektura ITS, właśnie jest przygotowywany” – mówił podczas otwarcia Kongresu Marek Litwin, prezes ITS POLSKA.
”ITS to element, który ma dużą siłę sprawczą w transformacji funkcjonowania transportu, a z punktu widzenia Komisji Europejskiej ważne jest, aby innowacje i nowoczesne technologie rozwijały się nie tylko punktowo w kilku miejscach UE, ale wszędzie, tworząc jednolity obszar transportu europejskiego. ITS rozwija się dynamicznie, ale nie wszędzie tak samo, trzeba więc stworzyć ramy, które pozwolą ten rozwój ujednolicić”- mówiła podczas swojego wystąpienia Magda Kopczyńska, dyrektor Departamentu Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Komisji Europejskiej.

Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala wręczenia nagród w VI edycji konkursu LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konkursem objęło:  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalny Inspektorat Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Nagrodą w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa był staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu.  Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 4 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 3 wyróżnionych.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
•    Lider – Sprint S.A.  – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
•    Wyróżnienie  – Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000;

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
•    Lider  –  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
•    Wyróżnienie – Gmina Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych;

Najlepsza praca badawczo – rozwojowa:
•    Lider  – mgr Paweł Gora – Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania;

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
•    Lider – mgr inż. Mateusz Kaleta – Mini serwer danych pomiarowych;
•    Wyróżnienie – mgr inż. Monika Ziemska – Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych Gdyni.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się cztery sesje oraz czwarta edycja debaty przeprowadzonej we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Marek Litwin (ITS POLSKA), prof. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), Paweł Szaciłło (CUPT).

Zakres tematyczny debaty obejmował takie zagadnienia jak:
•    Ocena bieżących wdrożeń projektów POIiŚ,
•    Ocena nowej perspektywy, co nowego jakie różnice,
•    Elektroniczny pobór opłat od pojazdów osobowych za przejazd autostradami,
•    Możliwość poboru opłat za wjazd do miast.

Ostatnim punktem trwającego dwa dni Kongresu była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.

Polski Kongres ITS 2015 został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Parlamentarny Zespół ds. ITS, ITS Europe (ERTICO), ITS Nationals, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Prezydent M.St. Warszawy,  Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Kielce, Prezydent Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Olsztyn, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Poznań, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Bydgoszcz, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Opole, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Prelegenci reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenie ITS POLSKA, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Korei w Polsce, Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urząd Miasta Wrocławia, Sprint, PTV Group, Star ITS, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury i Transportu Korei Południowej, Korea Expressway Corporation, LG CNS, SK C&C, Straffic, Kapsch, T-Systems, BT Signaal, Politechnika Warszawska, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Neurosoft, APM, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Jakdojade.pl, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Trapeze, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Kolejnictwa, DGT Straszyn, National University of Singapore, Singapore-MIT Alliance for Research and Technology, Massachusetts Institute of Technology, AB-Micro, EST Polska.

Diamentowym Sponsorem Kongresu była firma Kapsch. Sponsorami Złotymi byli: Fara, City Nav, Neurosoft oraz PTV Group. Do grona Sponsorów Srebrnych należeli: AB-Micro, APM, Barco, Sprint, T-Systems, Trapeze, Star ITS. Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd ITS, Arcana Gis, Drogi Gminne i Powiatowe, edroga.pl, etransport.pl, Infrastruktura,  Magazyn Autostrady, Polski Rynek Transportu Lotniczego, Polskie Drogi, RadioTech, TransInfo, Transport i Komunikacja, Transport Miejski i Regionalny. Partnerami Kongresu były firmy: IKKU, Open Sky oraz ITS Cluster. Obsługę organizacyjną zapewniała agencja Radar Events.

Happy pretty young woman sitting on sofa and using laptop at home

Podsumowanie z VII POLSKIEGO KONGRESU ITS

Prezentacje:
Dzień 1 (28.05.2014) – pobierz
Dzień 2 (29.05.2014) – pobierz

Wnioski – pobierz

Fotorelacja – zobacz

Po raz siódmy ITS POLSKA zorganizowało największe i najważniejsze wydarzenie dla sektora Inteligentnych Systemów Transportowych jakim jest POLSKI KONGRES ITS (PKITS), który odbył się w dniach 28-29 maja 2014 roku w hotelu Marriott w Warszawie. W imprezie wzięła udział rekordowa liczba uczestników – ponad 360 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, podczas tegorocznej imprezy przedstawiano również tematy związane z kolejnictwem oraz ruchem lotniczym.

”Chciałbym podkreślić, że celem Polskiego Kongresu ITS oraz celem działalności Stowarzyszenia ITS POLSKA jest budowanie platformy wzajemnej współpracy środowisk naukowych, sektora publicznego, środowisk eksperckich, a także władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu inteligentnych rozwiązań.” – mówił podczas otwarcia Kongresu Marek Litwin – Prezes ITS POLSKA.

Organizatorzy VII Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych, zastosowania ITS w transporcie publicznym, systemów zarządzania ruchem kolejowym i lotniczym, odcinkowego pomiaru prędkości, rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także na kwestię standaryzacji, aspektów prawnych, ekonomicznych i finansowych.

Podczas dwóch dni Kongresu wygłoszono 39 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Rola informatyki w ITS;
•    Systemy Zarządzania Ruchem
•    Technologie ITS – ochrona infrastruktury i środowiska naturalnego;
•    Wspólne Europejskie Niebo – nowe wyzwania dla zarządzania ruchem lotniczym;
•    Systemy zarządzania Ruchem Kolejowym;
•    Transport publiczny;
•    Standaryzacja rynku ITS;
•    Rozwiązania ITS zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD);
•    Modelowanie i systemy detekcji ruchu.

Dodatkowym punktem pierwszego dnia obrad było podpisanie przez Krzysztofa Króla oraz Marka Litwina porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji i ITS POLSKA.

Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala wręczenia nagród w V edycji konkursu LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Sponsorem konkursu była firma Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., fundator stażu pracy dla laureata najlepszej pracy dyplomowej.

Jury konkursu w składzie mgr Piotr Krukowski, dr inż. Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla, prof. Wojciech Suchorzewski-przewodniczący Jury, prof. Wojciech Wawrzyński wyłoniło dwóch zwycięzców oraz czterech wyróżnionych. Finaliści konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Bartłomieja Bodio – przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. ITS oraz prof. Wojciecha Suchorzewskiego – Przewodniczącego Jury konkursu.

Laureaci V edycji Konkursu to:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
•    Lider – WASKO Sp. Akcyjna za wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych, które obejmowało m. in. wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów, uruchomienie Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym oraz wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej;
•    Wyróżnienie – CAT Traffic, Sp. z o.o. za wykonanie Systemu Wspomagania zarządzania ruchem drogowym poprzez realizację usługi polegającej na dostarczaniu informacji o czasie przejazdu dla podróżujących po drodze nr 7 i 47.  System ten umożliwia przekazywanie i odbieranie przez Punkt Informacji Drogowej wiadomości przekazywanych za pośrednictwem urządzeń CB.

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
•    Lider – ZDM Gliwice za rozbudowę Systemu Detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap I. Zadanie polegało na wdrożeniu systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem na terenie Miasta Gliwice, w celu zwiększenia przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich, poprawy bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, skrócenia czasu przejazdu oraz obniżenia kosztów transportu.
•    Wyróżnienie – GDDKiA za wdrożenie Systemu Wspomaganie zarządzania ruchem drogowym poprzez realizację usługi polegającej na dostarczeniu informacji o czasie przejazdu dla podróżujących po drodze krajowej nr 7 i 47 na odcinku Kraków – Myślenice – Rabka Zdrój – Nowy Targ – Zakopane,  który w znacznym stopniu poprawia warunki podróżowania przedmiotowym odcinkiem drogi, oraz  umożliwia zaplanowanie podróży przed wyruszeniem w drogę.

Najlepsza praca badawczo – rozwojowa
•    Wyróżnienie – dr inż. Zbigniew Marszałek za rozprawę doktorską pt.: ‘’Analiza właściwości metrologicznych układów do detekcji osi pojazdów z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych’’. W rozprawie przedstawiono wyniki badań autora nad zastosowaniem czujników indukcyjnych pętlowych do detekcji osi pojazdów. Doświadczenia uzyskane podczas realizacji tej pracy pozwolą autorowi na zbudowanie kompletnego systemu automatycznej klasyfikacji pojazdów (AVC), przy użyciu czujników indukcyjnych pętlowych, który będzie miał zastosowanie w ITS.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej
•    Wyróżnienie – mgr inż. Paweł Buda za pracę magisterską pt.: ‘’Wpływ nowych zasad projektowania sygnalizacji świetlnej na efektywność koordynacji ciągów komunikacyjnych’’, w której podjęto próbę zbadania wpływu zmian przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej na efektywność koordynacji ciągów komunikacyjnych. Zbadano także, na których relacjach skrętnych można uzyskać poprawienie warunków bezpieczeństwa ruchu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej przepustowości na relacjach głównych.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie jubileuszu 20-lecia istnienia firmy APM. W uznaniu  dla długoletniej działalności Firmy i jej wkładu w rozwój ITS w Polsce, Prezes ITS POLSKA – Marek Litwin w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przekazał na ręce Pawła Piwowarczyka – Wiceprezesa Zarządu spółki APM list gratulacyjny.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się cztery sesje oraz trzecia edycja debaty przeprowadzonej we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Dariusz Dziadzio (Sejm RP), Marek Litwin (ITS POLSKA), Andrzej Maciejewski (GDDKiA), Łukasz Majchrzak (GITD), Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska).
Zakres tematyczny debaty obejmował takie zagadnienia jak:
•    Krajowy system zarządzania ruchem. Jakie są korzyści dla kierowców i zarządcy drogi? Czy da się go ujednolicić z istniejącymi rozwiązaniami? Jak zbudować system na zasadzie modułów (bez uzależniania się od jednej technologii i jednego producenta)? Ile potrwa budowa i jakie są potencjalne bariery? Porównanie z analogicznymi rozwiązaniami za granicą.
•    Miejskie rozwiązania ITS, np. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław. Jakie są przykłady optymalnych rozwiązań? Jakie są błędy w tych zastosowanych? Korzyści dla użytkowników. Potencjał rynku: jakie miasta będą inwestowały w ITS w perspektywie UE 2014-2020?
•    Pobór opłat za wjazd do miast. Kiedy będzie konieczny w Polsce, np. w Warszawie? Porównanie z przykładami ze świata, np. Londynem i Sztokholmem (tu mieszkańcy sami opowiedzieli się w referendum za opłatami po tym, jak zostały wprowadzone początkowo na próbę). Jakie są dostępne rozwiązania techniczne?
•    Odcinkowe pomiary prędkości. Czy i kiedy zaczną działać w Polsce? Czy sprawdzą się bardziej niż fotoradary? Czy kierowcy nie znajdą sposobów na obchodzenie kontroli? Jakie są dostępne rozwiązania?
•    Wielkość rynku ITS w ciągu najbliższych siedmiu lat. Biorąc pod uwagę systemy ogólnokrajowe rozwiązania miejskie w latach 2014-2020 wartość rynku ITS może sięgnąć 10 mld zł. Jak optymalnie wykorzystać te pieniądze?

Ostatnim punktem trwającego dwa dni Kongresu była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.

Polski Kongres ITS 2014 został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Europe (ERTICO), Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Prezydent M.St. Warszawy, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenie ITS Polska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejm RP (Parlamentarny Zespół ds. ITS), Urząd M.St. Warszawy, Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich, Kapsch, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, VARS Brno, Qumak, Neurosoft, PTV Group, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Kolejnictwa, Zakłady Automatyki KOMBUD Radom, Polskie Linie Kolejowe Lublin, Kolejowe Zakłady Automatyki w Lublinie, Kentkart, Politechnika Poznańska, AB-Micro, Trapeze, Dysten, Kapsch, Politechnika Śląska, APM, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Sprint, Vitronic, Uniwersytet Warszawski oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Diamentowym Sponsorem Kongresu była firma Kapsch (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad). Sponsorami Złotymi finansującymi przerwy kawowe byli: Kentkart, Neurosoft oraz PTV Group. Do grona Sponsorów Srebrnych należeli: AB-Micro, APM, Barco, Dysten, HP, Qumak, Sprint, Trapeze i VARS Brno. Torby kongresowe, smycze oraz identyfikatory sponsorowała PKP Informatyka. Partnerem Kongresu była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP/PANSA).

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd ITS, Arcana Gis, edroga.pl, etransport.pl, RadioTech, prtl.pl, e-myto, Infrastruktura Transportu, Magazyn Autostrady, Polskie Drogi oraz Transport i Komunikacja.

Organizatorem sześciu dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Obsługę organizacyjną zapewniało Net Solutions Sp. z o.o.

businesspeople

Podsumowanie z VI POLSKIEGO KONGRESU ITS

Prezentacje i referaty:
– Dzień 1 (13.05.2013) – pobierz
– Dzień 2 (14.05.2013) – pobierz
– Referaty – pobierz

Wnioskipobierz

Fotorelacja:
– fotorelacja z kongresu – zobacz
– fotorelacja z rozdania nagród „Lider ITS” – zobacz

Zakończył się VI POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 300 osób – reprezentantów z firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski i Europy. Wśród uczestników Kongresu ponad 40% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Tegoroczna szósta edycja Kongresu odbyła się w dniach 13- 14 maja br. w warszawskim Hotelu Marriott. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym. W tym roku bardzo dużo uwagi poświęcono również tematyce związanej z kolejnictwem oraz z integracją systemów ITS.

‘’We wszystkich rodzajach transportu mamy bardzo wiele możliwości zastosowania ITS. Wydarzenia takie jak Kongres stanowią najlepszą platformę dla wymiany informacji i wiedzy z zakresu zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych’’ – mówił podczas uroczystego otwarcia Kongresu Maciej Jankowski – wiceminister transportu.

Organizatorzy VI POLSKIEGO KONGRESU ITS położyli szczególny nacisk na kwestie systemów zarządzania ruchem na drogach miejskich oraz poza miejskich, zarządzania transportem publicznym, systemów zarządzania ruchem kolejowym, detekcji ruchu, nadzoru nad ruchem drogowym (prędkość, masa pojazdów itp.), systemów parkingowych, technologii mobilnych w transporcie, systemów informowania podróżnych, poboru opłat w transporcie publicznym, interoperacyjności, intermodalności i standaryzacji, aspektom prawnym, ekonomicznym i finansowym. Każdą grupę tematyczną kończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 32 prezentacje, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 1
•    Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
•    Systemy zarządzania ruchem kolejowym
•    Systemy zarządzania ruchem na drogach poza miejskich
•    Architektura i struktury danych
•    Prawo i technologia

Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad Kongresu była debata przeprowadzona we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. Moderatorem debaty był Robert Olesiński z Dziennika Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Andrzej Maciejewski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Paweł Stelmaszczyk (Komisja Europejska), Paweł Olczak (Kapsch Telematic Services Polska), Marian Ohl (Provent), Ireneusz Kucharski (Provent), Andy Graham (Provent), Janusz Wróbel (Neurosoft), Krzysztof Kaperczak (IBDIM), Piotr Krukowski (członek ITS POLSKA, Qumak) oraz Marek Litwin (ITS POLSKA). Poruszane podczas dyskusji tematy oscylowały wokół takich wątków jak: standaryzacja i finansowanie, krajowa architektura ITS, współpraca Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem z systemami miejskimi, pobór opłat za wjazd do centrów miast, przepisy prawne w zakresie ITS, ograniczenia infrastrukturalne miast oraz dyrektywa UE dotycząca czystości powietrza w miastach.

Po zakończeniu debaty prezes ITS POLSKA – Marek Litwin podpisał Memorandum Of Understanding z przedstawicielem ITS UK – Richardem Harrisem.

Zwieńczeniem dnia był finał IV edycji konkursu LIDER ITS. Rokrocznie przyznawana nagroda ma na celu promocję przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych i nowoczesnych technologii inteligentnych systemów transportowych poczynając od wyników badań  naukowych, aż po efektywne produkty i wdrożenia. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Honorowy Patronat nad konkursem podobnie jak w latach ubiegłych objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Sponsorem nagrody w postaci laptopa dla laureata kategorii najlepsza praca dyplomowa była firma HP.

Jury konkursu w składzie mgr Piotr Krukowski, dr inż. Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla, prof. Wojciech Suchorzewski-przewodniczący Jury, prof. Wojciech Wawrzyński wyłoniło trzech zwycięzców oraz czterech wyróżnionych. Finaliści konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Tadeusza Jarmuziewicza – wiceministra transportu.

Laureaci i wyróżnieni tegorocznej edycji Konkursu to:
Najlepszy Produkt:
•    Lider ITS 2013: NaviExpert za projekt Community Traffic Online, który na podstawie zebranych danych pomaga budować model historycznych wzorców ruchu drogowego dla wszystkich dróg, a także natychmiastowo aktualizuje model bieżącej sytuacji drogowej uwzględniający wszelkie zmiany.
•    Wyróżnienie: Neurosoft za moduł NeuroCar Dangerous Goods – wideoidentyfikacja tablic ADR, który umożliwia automatyczną identyfikację pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Najlepsze Wdrożenie:
•    Lider ITS 2013: Gmina Miasto Szczecin za budowę Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie – etap I. W ramach wdrożonego systemu zrealizowano podsystemy: monitoringu, detekcji ruchu, informacji dla podróżnych, łączności, informacji mobilnych oraz dostosowano działanie sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.  Wszystkie elementy systemu podłączono do zbudowanego Centrum Zarządzania Ruchem.
•    Wyróżnienie: Miasto Rybnik – Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku za portal dla podróżnych ‘’Z Rybnika autobusem’’. Praktyczne działanie portalu polega na możliwości zaplanowania podróży. Po wykonaniu kilku prostych czynności podróżny otrzymuje wszystkie informacje o kursie autobusu wraz z przekazaniem informacji o trasie przejazdu na mapie, w tym jego rzeczywistej pozycji.

Najlepsza Praca Badawcza:
•    Wyróżnienie: Artur Ryguła za pracę doktorską pt.: „Metoda wczesnego ostrzegania kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Przedmiotem pracy była próba asocjacji wiedzy statystycznej, dotyczącej wypadków drogowych oraz biocybernetycznej interpretacji oddziaływania warunków środowiskowych na człowieka uczestniczącego aktywnie jako kierowca w ruchu drogowym.

Najlepsza Praca Dyplomowa:
•    Lider ITS 2013: Marcin Jeliński (Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę magisterską pt.: „Internetowy transmiter danych pomiarowych”. Przedmiotem pracy było wykonanie urządzenia pełniącego funkcję internetowego transmitera danych pomiarowych. Urządzenie takie na stałe podłączone jest do sieci Internet oraz do systemu pomiaru parametrów ruchu drogowego Traffic-1.
•    Wyróżnienie: Karolina Krzykowska (Politechnika Warszawska) za pracę magisterską pt.: ‘’Analiza możliwości wykorzystania systemu automatycznego zależnego dozorowania z rozgłaszaniem w ruchu lotniczym’’, w której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu automatyczne dozorowanie może rozwiązać problem niepełnego pokrycia radiolokacyjnego w Polsce oraz jakie są perspektywy i wymogi wdrożeniowe dla takiego systemu.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie jubileuszu 60-lecia pracy zawodowej, a także ogromnego wkładu w rozwój i promocję Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce prof. Wojciecha Suchorzewskiego. Warto zaznaczyć, że prof. Wojciech Suchorzewski otrzymał pierwszą w historii konkursu honorową statuetkę LIDERA ITS.

Kongres zakończyła dyskusja plenarna, która odbyła się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej. Wśród wniosków komisji znalazły się m. in. takie jak:  zastosowanie ITS pozwoli na bardziej efektywny ekonomicznie  rozwój systemów transportu, systemy ITS należy zawsze oceniać z perspektywy użytkownika końcowego, w inteligentnym mieście dobry transport zbiorowy powinien być podstawową odpowiedzią na potrzeby mobilności mieszkańców etc.

Wśród gości i prelegentów VI POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (ITS POLSKA), Maciej Jankowski (MTBiGM), Vladislav Kondratovic (Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litwy), Paweł Stelmaszczyk (KE), Stanisław Żmijan (Sejmowa Komisja Infrastruktury), Andrzej Maciejewski (GDDKiA), Paweł Szaciłło (CUPT), Richard Harris (ITS UK), Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej), Bogusław Prokop (Urząd Miasta Białegostoku), Dariusz Wołoszczuk (Urząd Miasta Szczecin), Piotr Krukowski (Qumak), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch Telematic Services Polska), Piotr Bardadyn (Neurosoft), Witold Czajewski (Politechnika Warszawska), Paweł Dąbkowski (Politechnika Warszawska), Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), Patryk Zakrzewski (ZDW w Krakowie), Ludomir Szubert (Politechnika Warszawska), Martyna Abendrot (Qumak), Mariusz Kołkowski (Sprint), Adam Nowosielski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Marcin Mikłasz (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu), Grzegorz Kawka (Telsat), Wojciech Palczyński (Trapeze), Krzysztof Gowik (Trapeze), Mariusz Kozłowski (Trapeze), Damian Iwanowicz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jacek Chmielewski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Sławomir Daniek (Trax elektronik), Grzegorz Karoń (Politechnika Śląska), Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska), Grzegorz Herzyk (Politechnika Śląska), Janusz Walicki (TK Telekom), Andrzej Toruń (Instytut Kolejnictwa), Andrzej Wiśniewski (KZA Kraków), Jerzy Ekiert (ITS POLSKA Regionalny Oddział Lubelski), Andrzej Kobuszewski (GDDKiA),  Karol Gajda (Neurosoft), Stanisław Biernat (SHH), Krzysztof Modelewski (ITS POLSKA), Maciej Hapke (NaviExpert), Andy Graham (Provent), David Kelly (Provent), Tomasz Przeździęk (CE-Traffic), Marek Krawczyk (ITS POLSKA), Erich Jakel (c.c. com), Andrzej Mitas (APM), Artur Ryguła (APM), Piotr Świątalski (APM), Michael Leyendecker (VITRONIC  Machine Vision Nordic East), Arkadiusz Cetner (AB-Micro/BARCO) i Grzegorz Gęślak (Veracomp/NEC/Dexon Systems), Karsten McFarland (PTV Group), Maciej Matczak (Akademia Morska w Gdyni), Adam Haręża, Igor Białowąs, Tomasz Polichnowski.

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury, GDDKiA, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, ERTICO, Metropolia Silesia, Konwent Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich, UMP-Fundacja Unii Metropolii Polskich.

Sponsorzy Kongresu to: Kapsch Telematic Services i Qumak jako Sponsorzy diamentowi, Neurosoft, Provent Polska oraz PTV Group – Sponsorzy złoci, APM Konior Piwowarczyk Konior, CE-Traffic, NaviExpert, SHH, Sprint, Trapeze, Trax elektronik, AB-Micro, Barco, Veracomp jako sponsorzy srebrni, PKP Informatyka (sponsor smyczy i identyfikatorów), Hewlett-Packard (fundator nagrody w konkursie LIDER ITS). Partnerem Merytorycznym wydarzenia było PSTT-Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu.

Impreza została objęta patronatem medialnym przez: Dziennik Gazeta Prawna, magazyny branżowe: ArcanaGIS, Archives of Transport Systems Telematics, Autostrady, Drogi, Euroinfrastruktura, Obiekty Inżynierskie, Polskie Drogi, Rynek Kolejowy, oraz liczne portale internetowe: Przegląd-ITS.pl, Edroga.pl, RadioTech.pl, rynekinfrastruktury.pl, PRTL.pl.

Organizatorem Polskiego Kongresu ITS jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, członek ITS Europe-ERTICO a partnerem organizacyjnym Opensky Systems and Services. Za techniczną stronę organizacji VI Polskiego Kongresu ITS odpowiadała firma Net Solutions.

Portrait of business people working in the office with mobile phone.

Sprawozdanie z V Polskiego Kongresu ITS

Prezentacje i referaty:
– Dzień 1 (13.05.2013) – pobierz
– Dzień 2 (14.05.2013) – pobierz
– Referaty – pobierz

Wnioski – pobierz

Fotorelacja:
– fotorelacja z kongresu – zobacz
– fotorelacja z rozdania nagród „Lider ITS” – zobacz

Zakończył się VI POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 300 osób – reprezentantów z firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski i Europy. Wśród uczestników Kongresu ponad 40% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Tegoroczna szósta edycja Kongresu odbyła się w dniach 13- 14 maja br. w warszawskim Hotelu Marriott. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym. W tym roku bardzo dużo uwagi poświęcono również tematyce związanej z kolejnictwem oraz z integracją systemów ITS.

‘’We wszystkich rodzajach transportu mamy bardzo wiele możliwości zastosowania ITS. Wydarzenia takie jak Kongres stanowią najlepszą platformę dla wymiany informacji i wiedzy z zakresu zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych’’ – mówił podczas uroczystego otwarcia Kongresu Maciej Jankowski – wiceminister transportu.

Organizatorzy VI POLSKIEGO KONGRESU ITS położyli szczególny nacisk na kwestie systemów zarządzania ruchem na drogach miejskich oraz poza miejskich, zarządzania transportem publicznym, systemów zarządzania ruchem kolejowym, detekcji ruchu, nadzoru nad ruchem drogowym (prędkość, masa pojazdów itp.), systemów parkingowych, technologii mobilnych w transporcie, systemów informowania podróżnych, poboru opłat w transporcie publicznym, interoperacyjności, intermodalności i standaryzacji, aspektom prawnym, ekonomicznym i finansowym. Każdą grupę tematyczną kończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 32 prezentacje, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 1
•    Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
•    Systemy zarządzania ruchem kolejowym
•    Systemy zarządzania ruchem na drogach poza miejskich
•    Architektura i struktury danych
•    Prawo i technologia

Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad Kongresu była debata przeprowadzona we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. Moderatorem debaty był Robert Olesiński z Dziennika Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Andrzej Maciejewski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Paweł Stelmaszczyk (Komisja Europejska), Paweł Olczak (Kapsch Telematic Services Polska), Marian Ohl (Provent), Ireneusz Kucharski (Provent), Andy Graham (Provent), Janusz Wróbel (Neurosoft), Krzysztof Kaperczak (IBDIM), Piotr Krukowski (członek ITS POLSKA, Qumak) oraz Marek Litwin (ITS POLSKA). Poruszane podczas dyskusji tematy oscylowały wokół takich wątków jak: standaryzacja i finansowanie, krajowa architektura ITS, współpraca Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem z systemami miejskimi, pobór opłat za wjazd do centrów miast, przepisy prawne w zakresie ITS, ograniczenia infrastrukturalne miast oraz dyrektywa UE dotycząca czystości powietrza w miastach.

Po zakończeniu debaty prezes ITS POLSKA – Marek Litwin podpisał Memorandum Of Understanding z przedstawicielem ITS UK – Richardem Harrisem.

Zwieńczeniem dnia był finał IV edycji konkursu LIDER ITS. Rokrocznie przyznawana nagroda ma na celu promocję przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych i nowoczesnych technologii inteligentnych systemów transportowych poczynając od wyników badań  naukowych, aż po efektywne produkty i wdrożenia. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Honorowy Patronat nad konkursem podobnie jak w latach ubiegłych objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Sponsorem nagrody w postaci laptopa dla laureata kategorii najlepsza praca dyplomowa była firma HP.

Jury konkursu w składzie mgr Piotr Krukowski, dr inż. Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla, prof. Wojciech Suchorzewski-przewodniczący Jury, prof. Wojciech Wawrzyński wyłoniło trzech zwycięzców oraz czterech wyróżnionych. Finaliści konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Tadeusza Jarmuziewicza – wiceministra transportu.

Laureaci i wyróżnieni tegorocznej edycji Konkursu to:
Najlepszy Produkt:
•    Lider ITS 2013: NaviExpert za projekt Community Traffic Online, który na podstawie zebranych danych pomaga budować model historycznych wzorców ruchu drogowego dla wszystkich dróg, a także natychmiastowo aktualizuje model bieżącej sytuacji drogowej uwzględniający wszelkie zmiany.
•    Wyróżnienie: Neurosoft za moduł NeuroCar Dangerous Goods – wideoidentyfikacja tablic ADR, który umożliwia automatyczną identyfikację pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Najlepsze Wdrożenie:
•    Lider ITS 2013: Gmina Miasto Szczecin za budowę Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie – etap I. W ramach wdrożonego systemu zrealizowano podsystemy: monitoringu, detekcji ruchu, informacji dla podróżnych, łączności, informacji mobilnych oraz dostosowano działanie sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.  Wszystkie elementy systemu podłączono do zbudowanego Centrum Zarządzania Ruchem.
•    Wyróżnienie: Miasto Rybnik – Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku za portal dla podróżnych ‘’Z Rybnika autobusem’’. Praktyczne działanie portalu polega na możliwości zaplanowania podróży. Po wykonaniu kilku prostych czynności podróżny otrzymuje wszystkie informacje o kursie autobusu wraz z przekazaniem informacji o trasie przejazdu na mapie, w tym jego rzeczywistej pozycji.

Najlepsza Praca Badawcza:
•    Wyróżnienie: Artur Ryguła za pracę doktorską pt.: „Metoda wczesnego ostrzegania kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Przedmiotem pracy była próba asocjacji wiedzy statystycznej, dotyczącej wypadków drogowych oraz biocybernetycznej interpretacji oddziaływania warunków środowiskowych na człowieka uczestniczącego aktywnie jako kierowca w ruchu drogowym.

Najlepsza Praca Dyplomowa:
•    Lider ITS 2013: Marcin Jeliński (Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę magisterską pt.: „Internetowy transmiter danych pomiarowych”. Przedmiotem pracy było wykonanie urządzenia pełniącego funkcję internetowego transmitera danych pomiarowych. Urządzenie takie na stałe podłączone jest do sieci Internet oraz do systemu pomiaru parametrów ruchu drogowego Traffic-1.
•    Wyróżnienie: Karolina Krzykowska (Politechnika Warszawska) za pracę magisterską pt.: ‘’Analiza możliwości wykorzystania systemu automatycznego zależnego dozorowania z rozgłaszaniem w ruchu lotniczym’’, w której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu automatyczne dozorowanie może rozwiązać problem niepełnego pokrycia radiolokacyjnego w Polsce oraz jakie są perspektywy i wymogi wdrożeniowe dla takiego systemu.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie jubileuszu 60-lecia pracy zawodowej, a także ogromnego wkładu w rozwój i promocję Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce prof. Wojciecha Suchorzewskiego. Warto zaznaczyć, że prof. Wojciech Suchorzewski otrzymał pierwszą w historii konkursu honorową statuetkę LIDERA ITS.

Kongres zakończyła dyskusja plenarna, która odbyła się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej. Wśród wniosków komisji znalazły się m. in. takie jak:  zastosowanie ITS pozwoli na bardziej efektywny ekonomicznie  rozwój systemów transportu, systemy ITS należy zawsze oceniać z perspektywy użytkownika końcowego, w inteligentnym mieście dobry transport zbiorowy powinien być podstawową odpowiedzią na potrzeby mobilności mieszkańców etc.

Wśród gości i prelegentów VI POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (ITS POLSKA), Maciej Jankowski (MTBiGM), Vladislav Kondratovic (Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litwy), Paweł Stelmaszczyk (KE), Stanisław Żmijan (Sejmowa Komisja Infrastruktury), Andrzej Maciejewski (GDDKiA), Paweł Szaciłło (CUPT), Richard Harris (ITS UK), Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej), Bogusław Prokop (Urząd Miasta Białegostoku), Dariusz Wołoszczuk (Urząd Miasta Szczecin), Piotr Krukowski (Qumak), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch Telematic Services Polska), Piotr Bardadyn (Neurosoft), Witold Czajewski (Politechnika Warszawska), Paweł Dąbkowski (Politechnika Warszawska), Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), Patryk Zakrzewski (ZDW w Krakowie), Ludomir Szubert (Politechnika Warszawska), Martyna Abendrot (Qumak), Mariusz Kołkowski (Sprint), Adam Nowosielski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Marcin Mikłasz (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu), Grzegorz Kawka (Telsat), Wojciech Palczyński (Trapeze), Krzysztof Gowik (Trapeze), Mariusz Kozłowski (Trapeze), Damian Iwanowicz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jacek Chmielewski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Sławomir Daniek (Trax elektronik), Grzegorz Karoń (Politechnika Śląska), Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska), Grzegorz Herzyk (Politechnika Śląska), Janusz Walicki (TK Telekom), Andrzej Toruń (Instytut Kolejnictwa), Andrzej Wiśniewski (KZA Kraków), Jerzy Ekiert (ITS POLSKA Regionalny Oddział Lubelski), Andrzej Kobuszewski (GDDKiA),  Karol Gajda (Neurosoft), Stanisław Biernat (SHH), Krzysztof Modelewski (ITS POLSKA), Maciej Hapke (NaviExpert), Andy Graham (Provent), David Kelly (Provent), Tomasz Przeździęk (CE-Traffic), Marek Krawczyk (ITS POLSKA), Erich Jakel (c.c. com), Andrzej Mitas (APM), Artur Ryguła (APM), Piotr Świątalski (APM), Michael Leyendecker (VITRONIC  Machine Vision Nordic East), Arkadiusz Cetner (AB-Micro/BARCO) i Grzegorz Gęślak (Veracomp/NEC/Dexon Systems), Karsten McFarland (PTV Group), Maciej Matczak (Akademia Morska w Gdyni), Adam Haręża, Igor Białowąs, Tomasz Polichnowski.

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury, GDDKiA, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, ERTICO, Metropolia Silesia, Konwent Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich, UMP-Fundacja Unii Metropolii Polskich.

Sponsorzy Kongresu to: Kapsch Telematic Services i Qumak jako Sponsorzy diamentowi, Neurosoft, Provent Polska oraz PTV Group – Sponsorzy złoci, APM Konior Piwowarczyk Konior, CE-Traffic, NaviExpert, SHH, Sprint, Trapeze, Trax elektronik, AB-Micro, Barco, Veracomp jako sponsorzy srebrni, PKP Informatyka (sponsor smyczy i identyfikatorów), Hewlett-Packard (fundator nagrody w konkursie LIDER ITS). Partnerem Merytorycznym wydarzenia było PSTT-Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu.

Impreza została objęta patronatem medialnym przez: Dziennik Gazeta Prawna, magazyny branżowe: ArcanaGIS, Archives of Transport Systems Telematics, Autostrady, Drogi, Euroinfrastruktura, Obiekty Inżynierskie, Polskie Drogi, Rynek Kolejowy, oraz liczne portale internetowe: Przegląd-ITS.pl, Edroga.pl, RadioTech.pl, rynekinfrastruktury.pl, PRTL.pl.

Organizatorem Polskiego Kongresu ITS jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, członek ITS Europe-ERTICO a partnerem organizacyjnym Opensky Systems and Services. Za techniczną stronę organizacji VI Polskiego Kongresu ITS odpowiadała firma Net Solutions.

People Meeting Seminar Office Concept

Sprawozdanie z IV Polskiego Kongresu ITS

Wnioski:czytaj

Prezentacje:
Dzień 1 (25.05.2011) – pobierz
Dzień 2 (26.05.2011) –
pobierz

Fotorelacja:
Fotorelacjaz kongresuzobacz
Fotorelacja z rozdania nagród „Lider ITS”zobacz

W dniach 25-26 maja 2011 roku w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbył się IV Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS. Polski Kongres ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce. Z każdą edycją przyciąga także uwagę obserwatorów i uczestników zagranicznych, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć.

Z dużą satysfakcją organizatorzy z roku na rok odnotowują coraz wyższą frekwencję na kongresie oraz liczne wejścia internautów na stronę www.pkits.pl. Swój udział w kongresie zgłosiło blisko 200 osób w tym reprezentanci sektora usług stanowili 50%, jednostek samorządowych – 26%, nauka – 19% oraz prasy – 5%.

Organizatorzy IV Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie wdrażania i finansowania zaawansowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których szerokie zastosowanie umożliwi osiąganie celów dotyczących jakości i efektywności transportu kosztem niższym niż inne działania. Interesujące tematy jakie były poruszane pozwoliły na szczegółowe analizy i ciekawe dyskusje dotyczące m.in. polityki transportowej i finansowania ITS, elektronicznego poboru opłat, mobilności miejskiej, systemów ITS dla miast, systemów zarządzania ruchem.

Podczas wieczornego przyjęcia w Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród LIDER ITS 2011. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ITS Polska wraz z czasopismem „Przegląd ITS”. Nagrody dla laureatów konkursu oraz wyróżnionych przekazali: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Hewlett-Packard. Laureatami drugiej edycji konkursu zostali m.in.:  Telsat, PKP Informatyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Neurosoft, Miasto Rybnik, Miasto Katowice, Karolina Krzykowska oraz Karol Ochelski.

Tegoroczny Kongres został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Prezydent m. st. Warszawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komenda Główna Policji, Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Powiatów Polskich oraz Polska Akademia Nauk. Swój patronat udzieliło też stowarzyszenie ITS Europe (ERTICO).

Platynowym sponsorem Kongresu były firmy FARA i Asseco, sponsorujące wieczorne uroczyste przyjęcie dla uczestników, które odbyło się w Muzeum „Zachęta” w Warszawie. Sponsorami diamentowymi były firmy: Kapsch TrafficCom AG (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad) oraz PTV (sponsor lunchu drugiego dnia obrad). Firmy Alcatel-Lucent, Instytut Transportu Samochodowego, Neurosoft, Stalexport Autostrady Małopolska były sponsorami złotymi finansującymi przerwy kawowe przez dwa dni trwania Kongresu. Sponsorzy srebrni to APM, Confidex, Deloitte, Logica, PSI, Sprint oraz Hewlett-Packard. Partnerami Kongresu były firmy: Deloitte – fundator toreb kongresowych, Autoguard – fundator nagrody specjalnej; portal Jakdojade.pl – sponsor insertów. Stałymi partnerami merytorycznymi byli Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU oraz OpenSky Systems and Services.

Mówcy reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenia ITS Polska, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Sweden, PTV, Alcatel Lucent, Kappich Systemberatung, Federalny Instytut Badawczy Dróg (BASt), OpenSky Systems&Services, FARA/Asseco, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska / APM, Neurosoft, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, AutoGuard, Polis, Confidex, PSI Polska, Egis Poland, House of Solutions International, Stalexport Autostrady, Deloitte Advisory, Logica, Peek Traffic, Hewlett-Packard, Integra, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Kapsch TrafficCom, Siemens, Instytut Transportu Samochodowego, TELSAT.

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: „Przegląd ITS”, „Rynek Kolejowy”, „Transport Miejski i Regionalny”, magazyn „Autostrady”, „DROGI Lądowe – Powietrzne – Wodne” oraz portale: emyto.pl, dobralogistyka.pl, edroga.pl, PRTl.pl, etransport.pl, transinfo.pl, tsl-biznes.pl, jedz-bezpiecznie.pl.

Organizatorem czterech dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Obsługę organizacyjną zapewniało Biuro Kongresów Meetings Poland sp. z o.o. 

Zapraszamy do udziału w przyszłym roku!