Diverse people working at an office

Spotkanie Zespołu KASI 27 lutego 2018 r., Warszawa

Szanowni Członkowie ITS POLSKA oraz KASI,
Rozpoczęły się prace nad IV edycją Kodeksu Dobrych Praktyk wdrażania systemów ITS. Będzie on dotyczył możliwości rozbudowy istniejących systemów ITS o rozwiązania z zakresu C-ITS (V2V i V2I). W związku z powyższym zapraszamy Państwa od udziału w pracach Komitetu, który działa w ramach Stowarzyszenia ITS POLSKA już od 2014 roku.

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) w siedzibie ITS (ul. Jagiellońska 80, Warszawa, sala konferencyjna – I piętro), o godzinie 10.00 obędzie się kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o potwierdzenie zaangażowania w prace Komitetu. Osoby, które nie potwierdzą swojej aktywności w tym zakresie, nie będą w przyszłości informowane o spotkaniach i postępach prac KASI.