People Meeting Seminar Office Concept

Zakończenie naboru projektów do konkursu LIDER ITS

Informujemy, że z dniem 10 kwietnia 2014 r. (po przedłużeniu terminu nadsyłania prac) zakończony został nabór projektów do  piątej edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział w konkursie.
O wyborze laureatów decyduje Jury konkursu, którego przewodniczącym jest prof. Wojciech Suchorzewski.

W Jury konkursu od 2010 r. zasiadają:
• mgr Piotr Krukowski
• dr inż. Marek Litwin
• prof. Jerzy Mikulski
• dr inż. Izabella Mitraszewska
• dr inż. Jacek Oskarbski
• mgr inż. Marek Rolla
• prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący
• prof. Wojciech Wawrzyński


Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2013 nastąpi podczas VII Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 28-29 maja 2014 r. w Warszawie (więcej: www.pkits.pl).

businesspeople

Przedłużony termin zgłaszania udziału w V edycji konkursu LIDER ITS

W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do V edycji konkursu LIDER ITS  informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:
•  najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•  najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
•  najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
•  najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Rransportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2014 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2013 roku.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2014 nastąpi podczas VII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2014, który odbędzie się w dniach 28-29 maja 2014 r. w Warszawie.

Business Brainstorming Graph Chart Report Data Concept

Podsumowanie z seminariumdla przedstawicieli samorządów i zarządców dróg

ITS POLSKA oraz Miejski Zarząd Dróg w Toruniu za udział w seminarium nt. „Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury EFRAME”, które obyło się w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Toruniu. Gospodarzem wydarzenia był Prezydent Miasta Torunia. W seminarium wzięło udział  blisko 100 osób  –  reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg z całej Polski.
Patronat nad seminarium objęli również: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Parlamentarny Zespół ds. ITS i Logistyki, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Sala seminaryjna udostępniona została dzięki uprzejmości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 

Program seminarium:
10:30    Rejestracja uczestników w recepcji seminarium, powitalna kawa
11:00    Powitanie uczestników – Marek Litwin, ITS POLSKA
11:05    Otwarcie seminarium i słowo wstępne – Prezydent Miasta Torunia
11:15    Wystąpienie – Bartłomiej Bodio, Parlamentarny Zespół ds. ITS i Logistycznych
11:35    Wystąpienie – Adrian Mazur, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
11:55    Wdrażanie rozwiązań ITS w projektach realizowanych w ramach POIiŚ – Szymon Puczyński, CUPT
12:15    Założenia Inteligentnego Systemu Transportowego dla Miasta Torunia – Tomasz Tupalski, MZD Toruń
12:40    Przerwa kawowa
13:00    Wyzwania związane z wdrażaniem ITS, rola Architektury FRAME – Marek Litwin, ITS POLSKA
13:30    Strategia wdrażania ITS na drogach krajowych w oparciu o Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) – Przemysław Rzeźniewski, GDDKiA
14:00    Założenia współpracy GDDKiA z Interesariuszami KSZR z wykorzystaniem Architektury FRAME – Andrzej Kobuszewski, GDDKiA
14:30    Dyskusja i zakończenie seminarium
14:45    Lunch

Seminarium podzielono na dwie części, w ramach których odbyło 7 wystąpień. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja, podczas której uczestnicy seminarium mogli kierować pytania do prelegentów. Otwarcia seminarium dokonał Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Parlamentarnego Zespół ds. ITS i Logistyki. ”Musimy mieć świadomość, że Inteligentne Systemy Transportowe to nie tyle przyszłość ale już teraźniejszość, coś co dzieje się teraz,  w tej chwili i nawet jeśli my w stosunku do Europy czy świata jesteśmy opóźnieni, powinniśmy postarać sie zbudować takie fundamenty, które pozwolą nam wyeliminować te wszystkie błędy, które popełnili pionierzy. Dzisiaj znajdujemy się na najważniejszym etapie tworzenia ram, na których będziemy mogli budować kolejne elementy zintegrowanego systemu. Bardzo ważne abyśmy robili to rozważnie, według zaplanowanej strategii, bo tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo, o system komunikacyjny miast, o coś z czego w przyszłości wszyscy będziemy korzystać” – mówił podczas swojego wystąpienia Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Parlamentarnego Zespół ds. ITS i Logistyki.

W imieniu Urzędu Miasta Torunia uczestników spotkania przywitał Prezydent miasta –  Michał Zaleski. ”Inteligentne Systemy Transportowe w Polsce muszą znaleźć należne im miejsce. Spotkaliśmy się  dzisiaj by uświadomić wszystkim, którzy tematyką ITS dopiero zaczynają się zajmować, że jest to właściwie jedyne rozwiązanie, ponieważ w mieście takim jak Toruń nie ma możliwości stałego zwiększania pojemność ulic, można natomiast wprowadzić rozwiązania, które  nie tylko usprawnią przepływ ruchu ale poprawią także bezpieczeństwo i zwiększą efektywność całego systemu transportowego”- mówił podczas seminarium Prezydent Torunia – Michał Zaleski.

Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Adrian Mazur z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który przedstawił zaprogramowane działania podjęte na rzecz wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych. Szymon Puczyński z Centrum Unijnych Projektów Transportowych mówił o wdrażanych rozwiązaniach ITS w projektach realizowanych w ramach POIiŚ. Tomasz Tupalski z Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przedstawił główne założenia Systemu Zarządzania Ruchem w Toruniu. ”ITS w wymiarze toruńskim usprawni transport w mieście, zwiększy bezpieczeństwo, a także da nam możliwość sterowania ruchem.” – tłumaczył podczas seminarium kierownik działu utrzymania i ewidencji ulic Tomasz Tupalski.

W dalszej części spotkania Prezes ITS POLSKA – Marek Litwin omówił wyzwania związane z wdrażaniem ITS, a także rolę Architektury FRAME. Ostatnim elementem seminarium były wystąpienia przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Andrzeja Kobuszewskiego oraz Ziemowita Cyndrowskiego, którzy omówili strategię wdrażania ITS na drogach krajowych w oparciu o Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) i przedstawili założenia współpracy GDDKiA z Interesariuszami KSZR z wykorzystaniem Architektury FRAME.

Fotorelacja – zobacz